top of page

Dofinansowanie „Szybka Ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Tytuł projektu: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów.
Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1039/18

Wartość projektu: 3 451 745,29 zł
Kwota dotacji: 2 498 311,76 zł

Czas trwania: 36 miesięcy, do sierpnia 2022

Realizowane przy wsparciu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 

Dodatkowe informacje:
Pozyskana dotacja umożliwia Emitentowi zaangażowanie wybitnych specjalistów krajowych jak i zagranicznych w celu stworzenia zestawu głośnikowego typu High End. Projekt zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu laboratorium badawczo-rozwojowego JRC Group S.A.. Emitent oprócz skierowania do realizacji swoich specjalistów, pozyskał do współpracy krajowe autorytety d.s. akustyki. Z zagranicznych partnerów, przy projekcie będzie pracował pan Peter Larsen – współtwórca między innymi Seas, Visaton – legenda na rynku audio /w szczególności głośniki/.

Wszystkie działania Zarządu wynikają z przyjętej strategii: rozwój sprzedaży, wzrost technologii, nowe rozwiązania. Zarząd wpierw podjął decyzję by zbudować laboratorium (infrastruktura) a dopiero następczo, by pozyskać wsparcie na przeprowadzenie badań które będą pierwszymi tego typu w Polsce. Firma uzyskuje w ten sposób efekt synergii, oraz pozyskuje szereg kompetencji wcześniej nieposiadanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie 2.1.  celu powstania zaawansowanego laboratorium akustycznego firmy JRC Group Spółka Akcyjna


Tytuł projektu: Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (BR+R) Pylon Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Numer umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00

Wartość projektu: 5 584 026,75 zł
Kwota dotacji: 3 807 323,73

Czas zakończenia prac: lipiec 2020 /okres trwałości rozpoczął się 11 sierpnia 2020 roku/

Realizowane przy wsparciu: Minister Rozwoju i Inwestycji
 

Dodatkowe informacje:

Projekt CBR i zakupiona infrastruktura zwiększa możliwości R&D spółki i umożliwia zwiększenie oferty JRC Group S.A.. Zarząd wskazuje że wszystkie podejmowane działania zmierzają do umocnienia oraz zwiększenia możliwości technologicznych, sprzedażowych i marketingowych JRC Group S.A.. W ramach budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego zostały zakupione różnorodne materiały, 28 środków trwałych, między innymi poniższe pozycje:

1. zaawansowany sprzęt technologiczny typu CNC-; Tokarki-; Plazmy-;

2. aparatura badawcza typu zaawansowane programy graficzne wykorzystujące metodę elementów brzegowych; drukarki 3D i skanery laserowe, wibrometr laserowy;

3. nieruchomość i budowa praktycznie od zera zakładu CBR o łącznej powierzchni roboczej 2000m^2;

4. stworzenie pierwszej w Polsce prywatnej kabiny bezechowej o wymiarach 10m na 10m.

bottom of page