top of page

Dofinansowanie „Szybka Ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Tytuł projektu: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów.
Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1039/18

Wartość projektu: 3 451 745,29 zł
Kwota dotacji: 2 498 311,76 zł

Czas trwania: 36 miesięcy, do sierpnia 2022

Realizowane przy wsparciu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 

Dodatkowe informacje:
Pozyskana dotacja umożliwia Emitentowi zaangażowanie wybitnych specjalistów krajowych jak i zagranicznych w celu stworzenia zestawu głośnikowego typu High End. Projekt zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu laboratorium badawczo-rozwojowego Pylon S.A.. Emitent oprócz skierowania do realizacji swoich specjalistów, pozyskał do współpracy krajowe autorytety d.s. akustyki. Z zagranicznych partnerów, przy projekcie będzie pracował pan Peter Larsen – współtwórca między innymi Seas, Visaton – legenda na rynku audio /w szczególności głośniki/.

Wszystkie działania Zarządu wynikają z przyjętej strategii: rozwój sprzedaży, wzrost technologii, nowe rozwiązania. Zarząd wpierw podjął decyzję by zbudować laboratorium (infrastruktura) a dopiero następczo, by pozyskać wsparcie na przeprowadzenie badań które będą pierwszymi tego typu w Polsce. Firma uzyskuje w ten sposób efekt synergii, oraz pozyskuje szereg kompetencji wcześniej nieposiadanych.

bottom of page