top of page

Dofinansowanie EU w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027


Tytuł projektu: Aktywny system audio w postaci pełnopasmowego zestawu omnipolarnego z intuicyjną funkcją wireless w standardzie Hi-Fi, z udziałem nowej technologii transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a przedmiotowym systemem, wykorzystującej protokół WiFi”, w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
Numer umowy: FENG.01.01-IP.02-0235/23

Wartość projektu: 12 321 232,84 PLN
Kwota dotacji: 8 931 540,33 PLN

Czas trwania: 36 miesięcy, do 31 grudnia 2026

Realizowane przy wsparciu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 

Dodatkowe informacje:

Projekt składa się z dwóch modułów:
1.Projekt badawczo-rozwojowy;
2. Internacjonalizacja.

Projekt SMART, ma na celu uzupełnienie oferty produktowej pasywnych zestawów głośnikowych marki Pylon Audio o rozwiązania typu wireless (aktywne systemy audio) w ich różnorodnej formie. Kierunek przejścia z systemów wire (opartych na kablach) na rzecz wireless jest widoczny wyraźnie u każdego liczącego się producenta audio. Trend pogłębia się wraz z rozwojem urządzeń mobilnych ze względu na wykorzystanie smartphonów jako źródła/ biblioteki treści muzycznych i obecnie dominuje to na rynku.
W przypadku wygranego projektu, rozwój polega na wyjście naprzeciw potrzebom klientów HiFi (audiofili) i dostosowanie technologii do współczesnych narzędzi, z których każdy z nas korzysta. Aktywny zestaw głośnikowy opracowywany w niniejszym projekcie pod marką Pylon Audio to trendsetter w zakresie systemów audio - wzmacnia obserwowane trendy i budzi oczekiwania, wpłynie na decyzje zakupowe wymagających klientów rynku audio.

Obok modułu B+R, projekt wspiera dalszą ekspansję zagraniczną. Moduł internacjonalizacji ma wzmacniać działania eksportowe w celu umocnienia marki na rynkach światowych. W ramach modułu występuje wsparcie w kosztach targów audio na rynku krajowym, europejskim oraz azjatyckim w latach 2024-2026. Oznacza to, że w każdym roku marka Pylon Audio zostanie zaprezentowana na targach w Polsce (AudioShow w Warszawie, najistotniejsze targi dla Europy Centralno-Wschodniej); targach w Niemczech (High End Munich, najważniejsze targi międzynarodowe); oraz na targach w Hongkongu (Hong Kong High End Audio Visual Show, targi które oddziałują na rynek azjatycki i wzmacniają rozpoznawalność marki na tym obszarze). Podczas tych 3 targów Emitent będzie wystawiał się jako producent.

image.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie 2.1.  celu powstania zaawansowanego laboratorium akustycznego firmy JRC Group Spółka Akcyjna


Tytuł projektu: Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (BR+R) Pylon Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Numer umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00

Wartość projektu: 5 584 026,75 zł
Kwota dotacji: 3 807 323,73

Czas zakończenia prac: lipiec 2020 /okres trwałości rozpoczął się 11 sierpnia 2020 roku/

Realizowane przy wsparciu: Minister Rozwoju i Inwestycji
 

Dodatkowe informacje:

Projekt CBR i zakupiona infrastruktura zwiększa możliwości R&D spółki i umożliwia zwiększenie oferty JRC Group S.A.. Zarząd wskazuje że wszystkie podejmowane działania zmierzają do umocnienia oraz zwiększenia możliwości technologicznych, sprzedażowych i marketingowych JRC Group S.A.. W ramach budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego zostały zakupione różnorodne materiały, 28 środków trwałych, między innymi poniższe pozycje:

1. zaawansowany sprzęt technologiczny typu CNC-; Tokarki-; Plazmy-;

2. aparatura badawcza typu zaawansowane programy graficzne wykorzystujące metodę elementów brzegowych; drukarki 3D i skanery laserowe, wibrometr laserowy;

3. nieruchomość i budowa praktycznie od zera zakładu CBR o łącznej powierzchni roboczej 2000m^2;

4. stworzenie pierwszej w Polsce prywatnej kabiny bezechowej o wymiarach 10m na 10m.

Dofinansowanie „Szybka Ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Tytuł projektu: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów.
Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1039/18

Wartość projektu: 3 451 745,29 zł
Kwota dotacji: 2 498 311,76 zł

Czas trwania: 36 miesięcy, do sierpnia 2022

Realizowane przy wsparciu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 

Dodatkowe informacje:
Pozyskana dotacja umożliwia Emitentowi zaangażowanie wybitnych specjalistów krajowych jak i zagranicznych w celu stworzenia zestawu głośnikowego typu High End. Projekt zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu laboratorium badawczo-rozwojowego JRC Group S.A.. Emitent oprócz skierowania do realizacji swoich specjalistów, pozyskał do współpracy krajowe autorytety d.s. akustyki. Z zagranicznych partnerów, przy projekcie będzie pracował pan Peter Larsen – współtwórca między innymi Seas, Visaton – legenda na rynku audio /w szczególności głośniki/.

Wszystkie działania Zarządu wynikają z przyjętej strategii: rozwój sprzedaży, wzrost technologii, nowe rozwiązania. Zarząd wpierw podjął decyzję by zbudować laboratorium (infrastruktura) a dopiero następczo, by pozyskać wsparcie na przeprowadzenie badań które będą pierwszymi tego typu w Polsce. Firma uzyskuje w ten sposób efekt synergii, oraz pozyskuje szereg kompetencji wcześniej nieposiadanych.

bottom of page