top of page

31.05.2023

JRC Group S.A. - raport roczny za rok obrotowy 2022 JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015) nr 4/2023

Zarząd Spółki JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny spółki Pylon S.A. za 2022 rok.
1. JRC Group S.A. - raport roczny 2022
2. JRC Group S.A. - sprawozdanie z działalności spółki za rok 2022
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2022
4. JRC Group S.A. - sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Reg
ulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport roczny za rok 2022 /czytaj/

Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2022 /czytaj/

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 /czytaj/

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2022 /czytaj/

31.05.2022

Pylon S.A. – raport roczny za 2021 rok. Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015) EBI nr 12/2022

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny spółki Pylon S.A. za 2021 rok.
1. Pylon S.A. - raport roczny 2021
2. Pylon S.A. - sprawozdanie z działalności spółki za rok 2021
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 /wraz z plikiem xml/
4. Pylon S.A. - sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport roczny za rok 2021 /czytaj/

Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2021 /czytaj/

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 /czytaj/

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2021 /czytaj/

01.06.2021

Pylon S.A. - raport roczny Pylon Spółka Akcyjna za rok 2020

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny spółki Pylon S.A. za 2020 rok.
1. Pylon S.A. - raport roczny 2020
2. Pylon S.A. - sprawozdanie z działalności spółki za rok 2020
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2020
4. Pylon S.A. - sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Raport roczny za rok 2020 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2020 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2020 /czytaj/

 

30.06.2020

Pylon S.A. - publikacja raportu rocznego 2019 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny spółki Pylon S.A. za 2019 rok.

1. Pylon S.A. - raport roczny 2019

2. Pylon S.A. - sprawozdanie z działalności spółki za rok 2019

3. Sprawozdanie finansowe za rok 2019

4. Pylon S.A. - sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

 

Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Raport roczny za rok 2019 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2019 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2019 /czytaj/

 

25.06.2019

Pylon S.A. aktualizacja raportu rocznego spółki Pylon S.A. Pylon Spółka Akcyjna

​Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje ponownie kompletny raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy.
Raport jest poszerzony o sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Raport roczny za rok 2018 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2018 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2018 /czytaj/

 

28.05.2018

Pylon S.A. - raport za rok 2017 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny spółki Pylon S.A. za 2017 rok.
1. Pylon S.A. - raport roczny 2017
2. Pylon S.A. - sprawozdanie z działalności spółki za rok 2017
3. Sprawozdanie finansowe - w dwóch plikach
4. Pylon S.A. - sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Raport roczny za rok 2017 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2017 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 part 1 /czytaj/

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 part 2 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2017 /czytaj/

 

31.05.2017

Pylon S.A. - raport roczny za rok 2016 Pylon Spółka

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny spółki Pylon S.A. za 2016 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Raport roczny za rok 2016 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2016 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2016 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2016 /czytaj/

 

 

03.06.2016

 

Pylon S.A. - raport roczny za rok 2015 Pylon Spółka

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok 2015


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?


Raport roczny za rok 2015 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2015 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2015 /czytaj/

 

 

 

30.06.2015

Pylon S.A. - korekta raportu rocznego za rok 2014 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje korektę raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2014. Publikacja wynika z wymogu uzupełnienia "Sprawozdania Zarządu Pylon S.A z działalności Spółki za rok 2014" i jest zgodna z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport roczny za rok 2014 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2014 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2014 part I /czytaj/

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2014 part II /czytaj/

 

22.06.2015

Pylon S.A. - korekta do raportu rocznego za 2014 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje korektę raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2014. Publikacja wynika z błędu technicznego dotyczącego pojawiającym się problemem otworzenia pliku "Raport".

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

03.06.2015

Pylon S.A. - korekta do raportu rocznego za 2014 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

28.05.2014
Raport roczny za 2013 rok Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za 2013 rok.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Raport roczny za rok 2013 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2013 oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2013 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2013 /czytaj/

 

 

 

31.05.2013

Korekta raportu rocznego Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje ponownie raport roczny za 2012 rok uwzględniający poprawną treść raportu oraz opinii biegłego rewidenta. W
opinii przedstawionej w dniu 28 maja 2013 roku biegły błędnie wskazał, iż zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki nie było ogłoszone w Monitorze B.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

28.05.2013

Raport roczny za 2012 rok Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2012 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport roczny za rok 2012 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2012 /czytaj/

bottom of page