top of page

Wyniki finansowe za rok 2023

Raport za IV kwartał 2023 /czytaj/
Ra
port za III kwartał 2023 /czytaj/
Raport za II kwartał 2023 /czytaj
/

Raport za I kwartał 2023 /czytaj/

Wyniki finansowe za rok 2022

Raport roczny za rok 2022 /czytaj/

Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2022 /czytaj/

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 /czytaj/

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2022 /czytaj/

IV kwartał 2022 /czytaj/

III kwartal 2022 /czytaj/

II kwartał 2022 /czytaj/

I kwartał 2022 /czytaj/

Wyniki finansowe za rok 2021

Raport roczny za rok 2021 /czytaj/

Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2021 /czytaj/

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 /czytaj/

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2021 /czytaj/

IV kwartał 2021 /czytaj/

III kwartał 2021 - korekta z dnia 19.01.2022 /czytaj/

II kwartał 2021 - korekta z dnia 19.01.2022 /czytaj/
I kwartał 2021 - korekta z dnia 19.01.2022 /czytaj/

Wyniki finansowe za rok 2020


Raport roczny za rok 2020 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2020 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2020 /czytaj/

 

IV kwartał 2020 /czytaj/
III kwartał 2020 /czytaj/
II kwartał 2020 /czytaj/
I kwartał 2020 /czytaj/

 

 

Wyniki finansowe za rok 2019


Raport roczny za rok 2019 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2019 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2019 /czytaj/

 

IV kwartał 2019 /czytaj/
III kwartał 2019 /czytaj/
II kwartał 2019 /czytaj/
I kwartał 2019 /czytaj/

 

 

Wyniki finansowe za rok 2018


Raport roczny za rok 2018 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2018 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2018 /czytaj/

 

IV kwartał 2018 /czytaj/
III kwartał 2018 /czytaj/
II kwartał 2018 /czytaj/
I kwartał 2018 /czytaj/

 

 

Wyniki finansowe za rok 2017


Raport roczny za rok 2017 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2017 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 part 1 /czytaj/

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 part 2 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2017 /czytaj/

 

IV kwartał 2017 /czytaj/
III kwartał 2017 /czytaj/
II kwartał 2017 /czytaj/
I kwartał 2017 /czytaj/

 

 

Wyniki finansowe za rok 2016


Raport roczny za rok 2016 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2016 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2016 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2016 /czytaj/

 

IV kwartał 2016 /czytaj/
III kwartał 2016 /czytaj/
II kwartał 2016 /czytaj/
I kwartał 2016 /czytaj/

 

 

Wyniki finansowe za rok 2015


Raport roczny za rok 2015 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2015 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2015 /czytaj/

 

IV kwartał 2015 /czytaj/
III kwartał 2015 /czytaj/
II kwartał 2015 /czytaj/
I kwartał 2015 /czytaj/

 

 

Wyniki finansowe za rok 2014


Raport roczny za rok 2014 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2014 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2014 part I /czytaj/

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2014 part II /czytaj/

 

IV kwartał 2014 /czytaj/
III kwartał 2014 /czytaj/
II kwartał 2014 /czytaj/
I kwartał 2014 /czytaj/

 

 

Wyniki finansowe za rok 2013


Raport roczny za rok 2013 /czytaj/
Sprawozdanie z działalności spółki za rok 2013 oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2013 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2013 /czytaj/

IV kwartał 2013 /czytaj/

III kwartał 2013 /czytaj/
II kwartał 2013 /czytaj/

I kwartał 2013 /czytaj/

 

 

 

Wyniki finansowe za rok 2012


Raport roczny za rok 2012 /czytaj/
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 /czytaj/
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta za rok 2012 /czytaj/

bottom of page