top of page

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem, należy kierować na adres: JRC Group S.A., Grzybowska 80/82, Warszawa 00-844 / lub na adres poczty elektronicznej Spółki: relacje.inwestorskie@pylonsa.pl

Zwołanie Zwyczajne Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 roku 

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28.06.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 8:30 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ /czytaj/

2. Projekt uchwał /czytaj/

3. Wzór formularza pełnomocnictwa /czytaj/

4. Liczba akcji /czytaj/

Podjęte uchwały  /czytaj/

Treść uchwał wznowionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia /czytaj/

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.10.2022 roku 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 10.10.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 8:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ /czytaj/

2. Projekt uchwał /czytaj/

3. Wzór formularza pełnomocnictwa /czytaj/

4. Liczba akcji /czytaj/

Podjęte uchwały /czytaj/

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30.06.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 8:30 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 

2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/ 

3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

4. Liczba akcji /czytaj/

Podjęte uchwały: /czytaj/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22 kwietnia 2022.

1. Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 

2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/ 

3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

4. Liczba akcji /czytaj/

Podjęte uchwały /czytaj/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2021r.

1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 

2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/ 

3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

4. Liczba akcji /czytaj/

Podjęte uchwały /czytaj/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lipca 2020r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia/czytaj/ 
3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/
4. Liczba akcji /czytaj/

Podjęte uchwały /czytaj/

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 28 kwietnia 2020r.
1. Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/ 
3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/
4. Liczba akcji /czytaj/

 

Podjęte uchwały 28 kwietnia 2020 /czytaj/

Podjęte uchwały 26 maja 2020 /czytaj/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2019r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/ 
3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/
4. Liczba akcji /czytaj/

Podjęte uchwały /czytaj/

 

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2018r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/ 
3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

 

Podjęte uchwały /czytaj/

 

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2017r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/
3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

 

Podjęte uchwały /czytaj/

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2016r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/
3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

 

Podjęte uchwały /czytaj/

 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2015r.
1. Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/
3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

4. Liczba akcji /czytaj/

Podjęte uchwały /czytaj/

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2014r.
1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. /czytaj/
3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

4. Liczba akcji /czytaj/

Podjęte uchwały /czytaj/

 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 7 maja 2014r.
1. Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna /czytaj/
2. Propozycja uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon S.A. /czytaj/
3. Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

Podjęte uchwały /czytaj/

bottom of page