top of page

14.02.2024 Raport okresowy za IV kwartał 2023 JRC Group Spółka Akcyjna JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015), EBI 2/2024

Zarząd Spółki JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki - IV kwartał 2023.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport za IV kwartał 2023 /czytaj/

15.11.2023 JRC Group S.A. - raport za III kwartał 2023 roku JRC GROUP Spółka Akcyjna JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015), EBI 12/2023

Zarząd spółki JRC Group S.A. ("Spółka, Emitent”) w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport za III kwartał 2023 /czytaj/

14.08.2023 -JRC Group S.A. - raport za II kwartał 2023 roku JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015), EBI 10/2023

Zarząd spółki JRC Group S.A. ("Spółka, Emitent”) w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport za II kwartał 2023 /czytaj/

15.05.2023 - JRC Group S.A. - raport za I kwartał 2023 JRC Group Spółka Akcyjna (PLPYLON00015) 

Zarząd spółki JRC Group S.A. ("Spółka, Emitent”) w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport za I kwartał 2023 /czytaj/

14.02.2023 - JRC Group S.A. - raport za IV kwartał 2022 JRC Group Spółka Akcyjna (PLPYLON00015), EBI 2/2023

Zarząd Spółki JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport za IV kwartał 2022 /czytaj/

14.11.2022 - JRC Group S.A. - raport za III kwartał 2022 JRC Group Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport za III kwartał 2022 /czytaj/

16.08.2022 - Pylon S.A. - raport za II kwartał 2022 Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport za II kwartał 2022 /czytaj/

 

16.05.2022 - Raport kwartalny za I kwartał 2022

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport za I kwartał 2022 /czytaj/

14.02.2022 - Raport kwartalny za IV kwartał 2021

Zarząd Pylon Spółka Akcyjna przekazuje niniejszym raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Raport za IV kwartał 2021 /czytaj/

19.01.2022 - Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r

Zarząd PYLON S.A. z siedzibą w Warszawie /„Spółka”, „Emitent”/ przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2021, opublikowanego przez Emitenta w dniu 15 listopada 2021 roku.

Korekta dotyczy punktu 2.2., tj. „Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe” następujących tabel:
- Przepływy finansowe za okres trzech kwartałów 2021;
- Przepływy finansowe za okres III kwartał 2021;
- Zestawienie zmian w kapitałach za okres trzech kwartałów 2021;
- Zestawienie zmian w kapitałach III kwartał 2021.
Przyczyną dokonania korekty jest uzupełnienie przez Emitenta danych finansowych w stosunku do opublikowanego w dniu 15 listopada 2021 r. poprzez dodanie danych w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi oraz cyframi arabskimi w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu ASO.

Oraz w przypadku:

- Zestawienie zmian w kapitałach za okres trzech kwartałów 2021 /dotyczy pozycji za rok 2020/;

Korekta danych finansowych wynikająca z uwzględniania uwag wniesionych w trakcie przeprowadzonego badania Sprawozdania Finansowego za rok 2020 przez biegłego rewidenta. Zmianie uległy poniższe pozycje bilansowe oraz pozycje w zestawieniu kapitałów własnych:

Pozycje w Zestawienie zmian w kapitałach 2020 w ujęciu narastającym

Kapitał własny na początek okresu (BO) za rok 2020
Było: 6 945 460,78
Jest:6 964 923,78

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
korektach
Było:6 945 460,78
Jest: 6 964 923,78

Pełna treść raportu okresowego po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Korekta raportu kwartalnego za III Kwartał 2021 /czytaj/

19.01.2022 - Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r

Zarząd PYLON S.A. z siedzibą w Warszawie /„Spółka”, „Emitent”/ przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za II kwartał 2021, opublikowanego przez Emitenta raportem EBI o numerze 15/2021 w dniu 13 sierpnia 2021 roku.

  

Korekta dotyczy punktu 2.2., tj. „Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe”  następujących tabel:

- Przepływy finansowe za okres dwóch kwartałów 2021;

- Przepływy finansowe za okres II kwartał 2021;

- Zestawienie zmian w kapitałach za okres dwóch kwartałów 2021;

- Zestawienie zmian w kapitałach II kwartał 2021.

 

Przyczyną dokonania korekty jest uzupełnienie przez Emitenta danych finansowych w stosunku do opublikowanego w dniu 13 sierpnia 2021 r. poprzez dodanie danych w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi oraz cyframi arabskimi w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu ASO.

  

Oraz w przypadku:

 

- Zestawienie zmian w kapitałach za okres drugiego kwartału 2021;

- Zestawienie zmian w kapitałach w ujęciu narastającym dwóch kwartałów 2021 - ;

 

Korekta danych finansowych wynikająca z uwzględniania uwag wniesionych w trakcie  przeprowadzonego badania Sprawozdania Finansowego za rok 2020 przez biegłego rewidenta. Zmianie uległy poniższe pozycje bilansowe oraz pozycje w zestawieniu kapitałów własnych:

 

Pozycje w Zestawienie zmian w kapitałach 2021

 

Kapitał własny na początek okresu (BO)

Było: 9 040 937,32

Jest: 8 924 563,66

 

 Pozycje w Zestawienie zmian w kapitałach 2020

 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

Było: 6 945 460,78

Jest 6 964 923,78

 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po

korektach

Było: 6 945 460,78

Jest: 6 964 923,78

 

Pełna treść raportu okresowego po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Korekta Raportu za II kwartał 2021 /czytaj/

19.01.2022 - Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r

Zarząd PYLON S.A. z siedzibą w Warszawie /„Spółka”, „Emitent”/ przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2021, opublikowanego przez Emitenta w dniu 14.05.2021 wraz z późniejsza korektą z dnia 24.05.2021

 

 Korekta dotyczy punktu 2.2., tj. „Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe”  następujących tabel:

 

- Przepływy finansowe za okres pierwszego kwartału 2021;

- Przepływy finansowe za okres I kwartał 2021;

- Zestawienie zmian w kapitałach za okres pierwszego kwartału 2021;

- Bilans za I kwartał 2021

 

Przyczyną dokonania korekty jest uzupełnienie przez Emitenta danych finansowych w stosunku do opublikowanego w dniu 14.05.2021 wraz z późniejsza korektą z dnia 24.05.2021 poprzez dodanie danych w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi oraz cyframi arabskimi w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu ASO.

 

 Oraz w przypadku:

- Zestawienie zmian w kapitałach za okres pierwszego kwartału 2021;

- Bilans za I kwartał 2021

 

Korekta danych finansowych wynika z uwzględniania uwag wniesionych w trakcie  przeprowadzonego badania Sprawozdania Finansowego za rok 2020 przez biegłego rewidenta.

Zmianie uległy poniższe pozycje bilansowe oraz pozycje w zestawieniu kapitałów własnych:

 

  1. Pozycje w bilansie za I kwartał 2021:

 

Aktywa trwałe

Było:12 852 404,66 zł

Jest: 13 338 968,33

 

Wartości niematerialne i prawne

Było: 1 461 980,64 zł

Jest: 2 068 431,46

 

Rzeczowe aktywa trwałe

Było: 9 119 935,53 zł

Jest: 9 103 472,38

 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Było: 766 366,87 zł

Jest: 662 942,87

 

Aktywa obrotowe

Było: 3 901 016,24 zł

Jest: 3 383 883,61

 

 

Zapasy.

Było: 2 316 876,71 zł

Jest: 1 768 570,6

 

Należności krótkoterminowe.

Było: 569 654,53 zł

Jest: 600 828,01

 

SUMA AKTYWÓW

Było: 16 753 420,90 zł

Jest: 16 722 851,94

 

Kapitał (fundusz) własny

Było: 9 040 937,32 zł

Jest: 8 924 563,66

 

Zysk (strata) z lat ubiegłych.

Było: 412 935,15 zł

Jest: 296 561,49

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Było: 7 712 483,58 zł

Jest: 7 7982 88,275

 

Rezerwy na zobowiązania.

Było: 95 768,00 zł

Jest: 147 192

 

III. Zobowiązania krótkoterminowe.

Było: 2 925 463,92 zł

Jest: 2 971 016,16

 

Rozliczenia międzyokresowe.

Było: 3 407 407,37 zł

Jest: 3 396 235,87

 

SUMA PASYWÓW

Było: 16 753 420,90 zł

Jest: 16 722 851,94

 

  1. Pozycje w Zestawienie zmian w kapitałach 2021 (I kwartał)

 

Kapitał własny na początek okresu (BO)

Było: 8 936 947,63 zł

Jest: 8 820 573,97

 

Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

Było: 9 040 937,32 zł

Jest: 8 924 563,66 zł

 

 

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

Było: 9 040 937,32 zł

Jest: 8 924 563,66 zł

 

Ponadto przez błąd sporządzającego raport za I kwartał 2021 zawierał dwa rachunki zysków i start z innych. Dokument nazwany Rachunek zysków i strat – I kwartał 2021 został usunięty jako zawierający niepoprawne dane.

 

Pełna treść raportu okresowego po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Korekta raportu za I kwartał 2021 /czytaj/

15.11.2021

Pylon S.A. - raport kwartalny za III kwartał 2021 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Pylon Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2021 roku.

Podstawa Prawna: paragraf 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport za III kwartał 2021 /czytaj/

13.08.2021

Pylon S.A. - raport kwartalny za II kwartał 2021 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Pylon Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2021 roku.

Podstawa Prawna: paragraf 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport za II kwartał 2021 /czytaj/

24.05.2021

Pylon S.A. - korekta raportu za okres I kwartału 2021 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Pylon S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2021r. opublikowanego w raporcie EBI z dnia 14 maja 2021 roku. Konieczność przekazania korekty raportu wynika z dwóch błędów o charakterze edycyjnym i nie mających istotnego wpływu na prezentowane wyniki:
1. dotycząca ilości akcji posiadanych przez Pana Mateusza Jujka
jest: 6 254 016 sztuk akcji odpowiadających 12,98%
było: 6 354 016 sztuk akcji odpowiadających 13,18%
2. dotyczące zysku w ujęciu kwartalnym. Przez oczywisty błąd pisarski Emitent podał błędnie zysk w tabeli na stronie 9.
Zarząd Emitenta zapewnia, iż zdarzenie ma charakter incydentalny oraz zobowiązuje się do prowadzenia dalszej sumiennej polityki informacyjnej, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

I kwartał 2021 /czytaj/

14.05.2021

Pylon S.A. - raport za I kwartał 2021 

Zarząd spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2021 roku.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

18.02.2021

Pylon S.A. - raport kwartalny za IV kwartał 2020 korekta Pylon Spółka Akcyjna

Emitent w załączeniu przedstawia raport za IV kwartał 2020.
Nastąpiła redakcja oczywistych błędów pisarskich.
Korekta nie ma wpływy na wyniki za rok 2020 przedstawione w raporcie za IV kwartał 2020 z dnia 15 lutego 2021.

IV kwartał 2020 /czytaj/

15.02.2021

Pylon S.A. - raport za IV kwartał 2020 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

13.11.2020

Pylon S.A. - raport za III kwartał 2020 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

III kwartał 2020 /czytaj/

14.08.2020

Pylon S.A. - raport za II kwartał 2020 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

II kwartał 2020 /czytaj/
 

15.05.2020

Pylon S.A. - raport za I kwartał 2020 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

I kwartał 2020 /czytaj/

14.02.2020

Pylon S.A. - raport za IV kwartał 2019 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

IV kwartał 2019 /czytaj/

 

14.11.2019

Pylon S.A. - raport okresowy za III kwartał 2019 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

III kwartał 2019 /czytaj/

22.08.2019

Pylon S.A. - aktualizacja raportów bieżących - IIIQ 2018; IVQ 2018; IQ 2019; IIQ2019 Pylon Spółka Akcyjna

Związku z pismem GPW S.A. wskazującej na wymóg aktualizacji w raportach kwartalnych, Emitent w załączeniu przedstawia aktualizację raportu - uwzględnienie danych porównawczych.
1. Raport za III kwartał 2018
Aktualizacji podlega: dane dotyczące przepływów pieniężnych za III kwartał 2018; zamieszczenie danych finansowych dotyczących zmian w kapitale własnym.
2. Raport za IV kwartał 2018
Aktualizacji podlega: dane dotyczące przepływów pieniężnych za IV kwartał 2018; zamieszczenie danych finansowych dotyczących zmian w kapitale własnym.
3. Raport za I kwartał 2019
Aktualizacji podlega: bilans (dane porównawcze), zamieszczenie danych finansowych dotyczących zmian w kapitale własnym. Wskazania ilości akcji Akcjonariusza Rymaszewski Asset LTD.
4. Raport za II kwartał 2019
Aktualizacji podlega: RZIS (dane porównawcze), zamieszczenie danych finansowych dotyczących zmian w kapitale własnym, przepływy finansowe – porównawcze i narastające. Wskazania ilości akcji Akcjonariusza Rymaszewski Asset LTD.

§ 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

14.08.2019

Pylon S.A. - raport za II kwartał 2019 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

II kwartał 2019 /czytaj/
 

15.05.2019

Pylon S.A. - raport za I kwartał 2019 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Emitenta przekazuje raport za I kwartał 2019.

Podstawa Prawna :
§ 5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

I kwartał 2019 /czytaj/

 

14.02.2019

Pylon S.A. - raport za IV kwartał 2018 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. z siedziba w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

IV kwartał 2018 /czytaj/

14.11.2018

Pylon S.A. - raport za III kwartał 2018 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

III kwartał 2018 /czytaj/
 

14.08.2018

Pylon S.A. - raport za II kwartał 2018 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. z siedziba w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

II kwartał 2018 /czytaj/
 

15.05.2018

Pylon S.A. - raport kwartalny za I kwartał 2018 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. z siedziba w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

I kwartał 2018 /czytaj/

 

14.02.2018

Pylon S.A. - raport za IV kwartał 2017 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. z siedziba w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

IV kwartał 2017 /czytaj/

14.11.2017

Pylon S.A. - raport za III kwartał 2017 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą we Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje kwartalny raport okresowy za okres od 1 lipca do 30 września 2017 roku (III kwartał 2017 r.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

III kwartał 2017 /czytaj/
 

14.08.2017

Pylon S.A. - raport kwartalny za II kwartał 2017 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

II kwartał 2017 /czytaj/
 

15.05.2017

Pylon S.A. - raport kwartalny za I kwartał 2017 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

I kwartał 2017 /czytaj/

14.02.2017

Pylon S.A. - raport za IV kwartał 2016 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

IV kwartał 2016 /czytaj/

 

15.11.2016

Pylon S.A. - korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku Pylon Spółka Akcyjna

Emitent w załączeniu przekazuje korektę raportu kwartalnego. Korekta dotyczy wartości podanych na stronie 3.
W rubryce "Przychody ze sprzedaży produktów własnych" w "stan na 30 września 2015 roku" właściwa wartość to: 1 520 943,54 złotych.
Oznacza to również wzrost wartości wobec okresu porównawczego z 54% na 60%.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
New Connect".

III kwartał 2016 /czytaj/
 

14.11.2016

Pylon S.A. - raport kwartalny za III kwartał 2016 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2016 r.

Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

II kwartał 2016 /czytaj/
 

16.08.2016

Pylon S.A. - raport za II kwartał 2016 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2016 r.


PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

16.05.2016

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

I kwartał 2016 /czytaj/

15.02.2016

Pylon S.A. - raport okresowy za IV kwartał 2015 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon SA (Emitent) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2015 r.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

IV kwartał 2015 /czytaj/

 

16.11.2015

Pylon S.A. - raport za III kwartał 2015 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

III kwartał 2015 /czytaj/
 

14.08.2015

Pylon S.A. - raport za II kwartał 2015 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Pylon S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

II kwartał 2015 /czytaj/
 

15.05.2015

Pylon S.A. - raport kwartalny za I kwartał 2015 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Pylon SA przekazuje raport kwartalny obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

I kwartał 2015 /czytaj/

16.02.2015

Pylon S.A. - raport kwartalny za IV kwartał 2014 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Emitenta (Pylon S.A.) przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

IV kwartał 2014 /czytaj/

 

21.11.2014

Pylon S.A. - raport okresowy za III kwartał 2014 ? korekta Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon Spółka Akcyjna przekazuje korektę Raportu Kwartalnego za III kwartał 2014 roku. Korekta wynika z niezałączenia się danych dotyczących "rachunek przepływów pieniężnych" i "rachunek zmian w kapitale własnym".

Emiten publikuje korektę Raportu Kwartalnego za III kwartał 2014 roku uwzględniającą zmianę.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

III kwartał 2014 /czytaj/
 

14.11.2014

Pylon S.A. - Raport okresowy za III kwartał 2014 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Emitenta, Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2014r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

14.08.2014

Pylon S.A. raport kwartalny za II kwartał 2014 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za II kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Zał. Nr 3 Reg. ASO.

II kwartał 2014 /czytaj/
 

15.05.2014

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

I kwartał 2014 /czytaj/

15.02.2014

Korekta raportu okresowego 10/2014 z dnia 14.02.2014r. - Pylon S.A Raport za IV kwartał 2013 Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego 10/2014 z dnia 14.02.2014r. - Pylon S.A Raport za IV kwartał 2013

Korekta wynika z błędu technicznego przy przenoszeniu danych z systemu księgowego do tabel:
1. tabela "rachunek przepływów pieniężnych" za 2013 rok;
2. tabela "rachunek zysków i strat" za IV kwartał 2013 roku w pozycji "podatek dochodowy" i "pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)".

Pozostałe dane "bilansu" i "rachunku zysku i strat" podane w raporcie kwartalnym pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

IV kwartał 2013 /czytaj/

14.02.2014

Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

14.11.2013

Raport kwartalny spółki Pylon S.A. za III kwartał 2013 roku. Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

III kwartał 2013 /czytaj/
 

14.08.2013

Raport okresowy za II kwartał 2013 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2013 roku.

Treść raportu znajduje się w załączniku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

II kwartał 2013 /czytaj/

 

15.05.2013

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Pylon S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

I kwartał 2013 /czytaj/

bottom of page